Na Kahlberg a zpět

36 km

Asfaltové úseky střídají lesní pěšiny a šotolinové cesty. Krásná krajina s mnoha hezkými panoramaty. Na cestě najdete na řadu informačních tabulí, které popisují celé okolí dané lokality, což je příjemné zpestření. Trasa vede přes vyhlídku na hoře Kahleberg, ze které je při dobrém počasí výhled do Drážďan ba dokonce do Jizerských hor.
Oblast: Žebrácký roh - Teichhaus
Délka: 35,4 Km
Převýšení: 906 m

Typ kola / Povrch:

Trekingové kolo/ 80% asfalt, 20% šotolina a lesní cesta
Náročnost: 3 z 5
Doporučená mapa SHOCart cyklomapy 1:60 000; 107 Krušné hory – Mostecko, 108 Krušné hory, Chomutovsko
Informační centra: Altenberg

Dopravní

postupnost:

Auto, cyklobus z Teplic linka č. 145
Nástupní místo: Teichhaus - z parkoviště u Waldgasthof Teichhaus - 50°43'27.810"N, 13°37'14.894"E; Případně Moldava   50°43'12"N, 13°39'04"E

 

Popis trasy:

 

Z obce Moldava je možné na start trasy dojet po CT 3010, také zelená turistická značka.
Na trasu se vydáme z parkoviště u Waldgasthof Teichhaus. Pokračujeme asi 300 m po silnici směrem na Moldavu, kde odbočíme na cyklotrasu Sächsische Mittelgebirge (Saská středohoří) - úzkou asfaltovou silničku vedoucí lesem. Po ní jedeme 3 km a následně se napojíme na silnici. Po silnici pojedeme přibližně 500 m, kde mírně odbočíme doleva na lesní cestu (značeno žlutou turistickou značkou). 2 km dlouhá lesní cesta Mühlweg nás dovede na rozcestí, kde se dáme rovně a pokračujeme po asfaltové silnici. Po 300 m opět odbočíme na lesní cestu, kde stoupáme 4 km úsek bez odbočení téměř pod vrchol Kahleberg. Před samotným vrcholem se zleva připojí žlutá turistická značka, která nás na další odbočce doleva přivede až na vrchol ve výšce 905 m n. m. Místo je ideální pro krátké vydechnutí a doplnění sil. Dále nás na trase čeká sjezd do městečka Altenberg, kde se dostaneme na rušnou komunikaci. Nepojedeme však po ní dlouho. Po zhruba 750 m odbočíme doleva do kopce, kde leží obytná zóna se školkou a školou. Vyjedeme kopec a pokračujeme lesní cestou okolo vodních nádrží Großer Galgenteich a Speicher Altenberg, až dojedeme k silnici. Odbočíme vlevo a pokračujeme po této silnici 6 km přes obec Schellerhau do městečka Bärenfels. V ostré pravotočivé zatáčce, která je také hlavní silnicí, si musíme dát pozor na odbočení vlevo kolem dělícího ostrůvku. Místo, kde budeme zatáčet vlevo, se totiž nachází ve svahu a láká k rychlé jízdě. Za tímto bodem následuje 4,5 km zvlněného terénu s jedním stoupáním za obcí Oberpöbel. To nejnáročnější nás ale teprve čeká. Výjezd do obce Seyde znamená 15 % stoupání v délce 3 km,jak nás informuje i dopravní značka pod kopcem. Zde bude nutné si vhodně rozvrhnout síly, jelikož se nejedná o poslední kopec na trase. Z obce Seyde zamíří trasa do obce Hermsdorf po cestě Rosentalstrasse. V Hermsdorfu se na hlavní silnici dáme do leva a pokračujeme směr Neuhermsdorf. Po několika strmých stoupáních a klesáních se ocitneme na planině, na které se tyčí větrné elektrárny. Po projetí kolem třetí z nich (nejbližší k silnici) odbočíme v levotočivé zatáčce doprava, a sjedeme k lesu a dáme se doprava. Pokračujeme po asfaltovém povrchu sjezdem do obce Teichhaus - na parkoviště, kde jsme startovali.

Zajimavosti

Náš Tip:
 
Kahleberg (905 m n. m.) – Vrchol ležící přibližně 2 km jihozápadně od městečka Altenberg. Můžete zde najít místo k příjemnému občerstvení v místní horské boudě a také se zde nabízí perfektní rozhled, zejména na německou část Krušných hor.
 
Nej na trase:
 
Altenberg – Kulturně a sportovně velmi rozmanité hornické město, již od 15. století bylo nejvýznamnějším místem těžby cínové rudy v Sasku. Pro více informací zde můžete navštívit hornické muzeum.
 
Hornické muzeum Altenberg – proniknete do tajů těžby cínu od staleté hornické činnosti důlního dobývání rudy až po novodobou úpravu rud. Uvidíte historickou úpravu rud, důlní štolu nebo skanzen důlní techniky.
 
Letní bobová dráha Altenberg – Nejdelší bobová dráha v Sasku měřící 1000 m. Areál nabízí i další atrakce, jako je sjezd svahu v kárách nebo na koloběžkách.
 
Praktické:
 
V Altenbergu můžete využít možnost koupání v přírodním koupališti na Kleiner Galgenteich.
 
 
 


Ústecký kraj Brána do Čech Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH Erzgebirge KEG Pirna

Projekt Cykloregion Krušné hory byl podpořen z finančních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.