Údolími pískovcových skal 1

28 km

Trasa nás provede malebnými obcemi na hranicích obou států mezi Děčínem a Ústím nad Labem. Je vhodná pro parné dny díky své stinné povaze a přítomnosti potůčků a rybníčků. Vyjížďku je možné doplnit celou řadou úchvatných výhledů.

Oblast: Ostrov – Bielatal
Délka: 28 km
Převýšení: 592 m

Typ kola / Povrch:

Trekingové kolo / 30% asfalt, 60% šotolina
Náročnost: 1 z 5
Doporučená mapa SHOCart - Česko-německé pohraničí – Labské pískovce, Českosaské Švýcarsko, Lužické hory ; České Středohoří, děčínské stěny č.3
Informační centra: Děčín, Tisá

Dopravní

postupnost:

Auto, cyklobus  z Ústí nad Labem linka č. 21
Nástupní místo: Parkoviště vedle Turistické chaty Tisá 50°47'16.681"N, 14°2'24.778"E

 

Popis trasy:

 

Z parkoviště u Turistické chaty v Tisé (je možné parkovat i pod chatou přes silnici) vede trasa po CT 3017 mírně z kopce lesem na pískovcové náhorní plošině. Po zhruba 2,5 km u rozcestí s přístřeškem trasa prudce odbočí vpravo (opustí 3017, travnatá spojka) a překročí hranici do SRN, kde se značně zvýší kvalita povrchu. Zhruba po 3,5 km trasy pokračujeme rovně na křížení s červenou turistickou značkou. Zde je možné odbočit k vyhlídce Grenzplatte, vzdálené zhruba 700 m. Po 6,5 km trasy dorazíme sjezdem k Bielagrund (Ottomühle), kde je možné si dát občerstvení. Odtud pokračujeme vlevo, stále podél potoka Biela, nyní po asfaltu do obce Rosenthal-Bielatal. Na 8. kilometru se napojíme na K8741, provoz je zde malý, trasa vede stále podél potoka Biela. U 9. kilometru trasy míjíme na levé straně Hochofen Brausenstein (vysokou pec) a napojíme se na Talstrasse K8747. Na 10. kilometru je rozdvojení cesty, dáme se vpravo do kopce po Pirnaer Strasse S171, kterou po několika stovkách metrů v serpentině opustíme. V kopci u obce Reichstein prudce odbočíme vpravo a sjedeme do údolí (nejnižší místo trasy, cca 11,5 km od začátku trasy), kde přejedeme silnici S171 a stoupáme Reichsteinem vzhůru po Reichsteiner Strasse. Projedeme ulicí s rodinnými domy až na konec, kde se dáme vpravo podél lesa. Tohoto směru, vlevo les, vpravo pastviny, se držíme. Po 17,5 km trasy (křížíme zelenou značku) vjedeme do lesa po obou stranách. Na 19. kilometru se zleva napojíme na Fuchsbachweg, kterou pojedeme cca 300 m na křižovatku se žlutou značkou, dáme se vlevo. Značku sledujeme a podél českých hranic mírným sjezdem pokračujeme v cestě. Po cca 21,5 km trasy odbočíme prudce vpravo z kopce a dojedeme skalami až na křižovatku do údolí potoku Biela. Odbočením vlevo se krásným údolím vzhůru dostaneme do obce Ostrov (občerstvení, hotel, koupání). Obec projedeme stále po hlavní a asfaltová silnice nás vyvede ze skalního údolí nahoru na křižovatku s hlavní silnicí z obce Sněžník (26,5 km - nejvyšší místo). Odbočíme vpravo a po zhruba 1,5 km jsme opět u Turistické chaty Tisá, našeho výchozího bodu.

Zajimavosti

Náš tip:

Tiské stěny - Skalní město v Tisé je součástí CHKO Labské pískovce a je rájem horolezců, turistů a všech obdivovatelů přírodních krás. Toto malebné místo je také světově proslulé - mohli jste jej spatřit ve filmu Letopisy Narnie.. V blasti jsou vytyčeny 2 prohlídkové okruhy, které vás provedou labyrinty skalních věží nejrůznějších tvarů a podob např. Janusova hlava, Žába, Dědečkova stolice, Napoleonova bota a mnohé další.
 
Nej na trase:

Vyhlídka Grenzplatte – Nabízí krásný pohled na lokalitu Ostrova a pískovcové věže a masivy, na kterou se dostanete po červené turistické značce.

Vyhlídka Kaiser Wilhelm Feste – Známá vyhlídka v údolí Bielatal nazývaná též „Bielablick“, má podobu uměle vystavěné bašty na skalním masivu. Přístup je strmým lesním svahem.

Die Herkulessäulen -Neboli “Herkulovy sloupy” se nachází na pravé straně údolí Bielatal, pouhý 1 km za obcí Ottomühle. Jde o skalní věže připomínající svými tvary nohy bájného Herkula.

Historická vysoká pec v Brausenstein – Pozůstatky železné huti pochází z konce 17. století. Zpracovávala se zde železná ruda dovážená z dolů u Berggiesshübel. Vyráběly se zde např. litinové tály na kamna či dělové koule pro saské zbrojnice v Drážďanech, pevnosti Königstein nebo na hradu Stolpen.

Sochy dinosaurů – Ze dřeva vyřezaní dinosauři v životní velikosti vás přivítají při vjezdu do obce Reichstein u křižovatky, kde na trase odbočujeme vpravo.

Praktické:
 
Parkování pod Turistickou chatou Tisá nedoporučujeme kvůli častým krádežím, lepší je parkování přímo u chaty po dohodě s personálem restaurace.
Chcete-li si užít výhledy z vyhlídkových míst po cestě, vezměte si s sebou zámek na kolo a před samotným výstupem na vyhlídku uzamkněte kolo dole.
Koupání v Ostrovském rybníku v parných dnech.


 


Ústecký kraj Brána do Čech Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH Erzgebirge KEG Pirna

Projekt Cykloregion Krušné hory byl podpořen z finančních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.