Vodní nádrže v Krušnohoří

29 km

Trasa vede krásnou přírodou Krušných hor. Cesty jsou po většinu trasy upravené a skvěle značené. Nabídne vám řadu hezkých míst, kde stojí za to na pár minut zastavit a vychutnávat si kouzlo přírody. Okruh je veden kolem dvou vodních nádrží. Vodní nádrž Fláje, i Talsperre Rauschenbach jsou obě napájeny Flájským potokem. Cestou kolem německé vodní nádrže projíždíme městečkem Cämmerswalde, kde se mimo jiné nachází i zahradní muzeum vysloužilých leteckých dopravních prostředků, a zahradní železnice.

Oblast: Český Jiřetín - Deutschgeorgenthal
Délka: 29 Km
Převýšení: 640 m

Typ kola / Povrch:

Trekingové kolo / 72 % asfalt, 27 % šotolina, 1 % lesní cesta
Náročnost: 3 z 5
Doporučená mapa

SHOCart Krušné hory, Mostecko

Informační centra: Neuhausen

Dopravní

postupnost:

Auto, bus – Český Jiřetín, Fláje
Nástupní místo: Parkoviště Fláje 50°41'16.428"N, 13°35'5.420"E
lze nastoupit také
v Českém Jiřetíně – ski areál Český Jiřetín 50°42'26.355"N, 13°32'32.494"E


Popis trasy:

Z parkoviště u vodní nádrže Fláje vyrazíme směrem do  Mikulova po asfaltové silnici s cyklotrasou Krušnohorská magistrála č.  23. Terén se 3,8 km vlní a poté odbočíme ostře doleva na šotolinovou cestu. Po zdolání mírného kopečku nás čeká 5 km klesání a projíždíme Českým Jiřetínem. Po průjezdu chatovou oblastí míjíme restauraci a přijedeme na rozcestí. Zde budeme pokračovat vpravo po hladkém asfaltu. Přijedeme na křižovatku, kde se opět dáme doprava. Za  tržnicí protínáme hranici s Německem a následuje opět odbočení vpravo. V tomto bodě budeme mít před sebou stoupání v  podobě uhlazené lesní asfaltky, která nás dovede na rozcestí, z kterého pokračujeme vlevo a směřujeme do městečka Cämmerswalde, což znamená sjezd dlouhý 3 km. Je nutné si dát pozor a neminout odbočku doleva, která zahrnuje krátké stoupání. Po projetí krátkou alejí nás překvapí malé zahradní muzeum. Poté následuje sjezd po úzké asfaltové cestě k nádrži Talsperre Rauschenbach, kde se však rekonstruuje hráz, tudíž budeme muset místo objet lesní cestou, která je místy blátivá. Mineme velkou travnatou plochu, kde je dětské hřiště a možnost posezení u táboráku. Po sjezdu cesty tvořené většími kameny dorazíme k asfaltové cestě, kde se dáme nejdříve doprava a po pár metrech doleva. Pokračujeme po bezchybném asfaltu a stoupáme lesem. Po levé ruce si můžeme prohlédnout opravovanou hráz. Po vyšlápnutí kopce projedeme kolem nádrže a přejedeme most vedoucí přes toto vodní dílo. Cesta nás dovede na již známé rozcestí na hranicích s Českou republikou. Na křižovatce se však nedáme po stejné cestě, ale spíše rovně (mírně vlevo) do ostřejšího stoupání. Povrch cesty se postupně mění na šotolinu. Po vyjetí kopce, který zahrnuje i 17%, se dostaneme na rovinu, kde lesem projedeme až k asfaltové silnici. Zde se dáme doprava a po pár metrech doleva, kde objedeme závory. Po flájské hrázi, která nabízí pěkný výhled, dojedeme opět na parkoviště.

Zajimavosti

Náš Tip:
Letecké muzeum v Cämmerswalde – k vidění je zde malé dopravní letadlo, tryskové letadlo a helikoptéra. Každý exponát si lze prohlédnout opravdu zblízka.

Nej na trase:
Vodní nádrž Fláje - Unikátní pilířová nádrž, jediná svého druhu v České republice. Nachází se na území obce Český Jiřetín (u osady Fláje), která byla při jejím budování v 60. letech minulého století zaplavena. Slouží především jako zásobárna pitné vody podkrušnohoří a ochrana před povodněmi na Flájském potoce. Po seběhnutí schodů vedoucí na hráz, lze prozkoumat i prostory pod hrází, což je při pomyšlení na množství vody nad vámi celkem zajímavá představa.

Praktické:
Letecké muzeum Cämmerswalde otevřeno denně od 9:00 h a mimo exponáty se zde nabízí i možnost příjemného občerstvení. Ústecký kraj Brána do Čech Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH Erzgebirge KEG Pirna

Projekt Cykloregion Krušné hory byl podpořen z finančních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.